AQUA S.A.

Doświadczenie i otwartość, tradycja i nowoczesność, czyli projektowanie w dobrym stylu

AQUA S.A.

    • jest wiodąca w rejonie firmą projektową, wyspecjalizowaną w obsłudze dużych inwestycji komunalnych, takich jak: ujęcia i stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków, sieci i przepompownie kanalizacyjne, wodociągowe, obiekty i infrastruktura związana z drogownictwem.
    • wykonuje projekty we wszystkich stadiach: koncepcje, programy funkcjonalno użytkowe, projekty budowlane i wykonawcze, pełnienie nadzorów, aż po rozruchy obiektów
    • stosuje najnowocześniejsze techniki projektowania, dostosowując się do wszelkich wymogów Inwestorów,
      a w projektowanych obiektach stosuje rozwiązania technologiczne i materiałowe zapewniające trwałość i funkcjonalność, tworząc przy tym obiekty estetyczne i przyjazne środowisku.